top of page
  • Writer's pictureEspresso

Tiġieġa mimlija

Mimlija biz-zalzett malti, spinaċi, tut u servuta biz-zalza tal-lumi

Riċetta ta' Ray Fauzza

350g Laħam taz-zalzett malti

Tut

25g Tursin

15g Sagħtar

Basal

2 Sinniet tewm

Qoxra ta' lumija

Meraq ta' lumija

50g Ġobon parmiġġan

30g Bejken

450ml Stokk tat-tiġieġ

50g Butir

150ml Krema

Basal fin

50g Spinaċi


Segwi l-metodu hawn:


bottom of page